Koninklijke Accordeonvereniging AmicitiA

Geschiedenis

AmicitiA – Toen:

Graag vertel ik u kort over het ontstaan van de Koninklijke Accordeonvereniging AmicitiA Molenbeersel.

De vereniging is in 1932 opgericht door Mietje Loyen. Ze begon met enkele leerlingen wat geleidelijk uitgroeide tot een clubje. Ze gaf ten eerste notenleer waar iedereen, die interesse had, aan kon deelnemen.

Verder gaf ze muziekles aan de fanfare, banjo, mandoline, piano én accordeon. Dit groeide door de jaren heen uit tot een accordeonvereniging. Mietje wilde een mooie naam voor haar vereniging en kwam op het idee om “AmicitiA” te kiezen, hetgeen vriendschap betekent.

Het doel dat Mietje nastreefde was om de accordeonvereniging naar de hoogste afdeling te brengen. Jaarlijks werd er naar 2 en soms 3 concours gereisd. Met wekenlange voorbereidingen en vele repetities waren de resultaten steeds hoog. In 1977 behaalde AmicitiA de eerste prijs met hoogste onderscheiding, een gouden medaille van Koning Boudewijn, en werd met dat resultaat wereldkampioen.

Zo heeft Mietje geleefd en gewerkt voor de muziek tot ze het niet meer aankon wegens haar gezondheid en haar hoge leeftijd. Haar echtgenoot François van Dijk, de voorzitter van de vereniging, kwam in 1972 plotseling te overlijden. Dit was voor Mietje en voor de vereniging een grote terugslag.

Begin 1974 vroeg ze of ik mij als voorzitter over de vereniging wilde ontfermen. Dit heb ik aangenomen. AmicitiA kwam weer tot leven. In 1985 heeft Mietje haar verdiende rust genomen en op 20 april 1987 kwam zij te overlijden.

Oud (ere)voorzitter

Mathieu Segers

AmicitiA – Nu:

Nadat Mietje had aangegeven niet meer te kunnen zorgdragen voor de muziekleer en het dirigeren werd Mevr. Mia Segers-Joriskes als vervangster bereid gevonden. Mia had reeds ervaring met het opleiden van de jeugd.
In 1985 nam Mia het dirigeerstokje ter hand, met steun van Dhr. André Sools, een zeer muzikaal persoon, die haar de bekwaamheid en niveau bijbracht.

Sindsdien verzorgt Mia het dirigeren en de muziekleer met hart en ziel en op een fantastische manier. Ze heeft begrip en tijd voor iedereen en zorgde er voor dat de vereniging weer opbloeide met resultaten tot in de hoogste afdeling. Dit bewijzen de resultaten onder leiding van Mia.

Zo was er in 1988 het concours te Clavièr Wallonië. Hier haalde AmicitiA in de hoogste afdeling Honneurs met 97% de hoogste onderscheiding. Dit resultaat werd in 1989 geëvenaard tijdens een concours te Ciney (Namen). Hier haalden zowel de club als ook enkele solisten spetterende uitslagen. Mia ontving hier enkele herinneringsgeschenken en een bronzen medaille. Ook in 1990 tot en met 1997 werden op diverse concours zeer mooie resultaten gehaald.

Hierna werd er gestopt met de deelname aan wedstrijden, omwille van de zware inspanningen die dit met zich meebracht en de spanningen die hiermee gepaard gingen. Men geeft nu de voorkeur aan een rustiger programma met meer aandacht voor ontspanning en onderlinge vriendschap.

In 2007 vierde accordeonvereniging AmicitiA haar 75 jarig bestaan hetgeen uitbundig is gevierd met een receptie voor iedereen die de vereniging een warm hart toedraagt en bevriende accordeon verengingen en aansluitend een gezellig accordeontreffen.

Een jaar later werd AmicitiA vereert met de titel Koninklijk. Dit is zichtbaar in het vernieuwde logo.

Voorzitter Mathieu Segers, die dit allemaal heeft mogen meemaken, droeg vanwege zijn leeftijd in 2009 de voorzittershamer over aan mij, de huidige voorzitter. Wegens zijn grote verdienste voor AmicitiA draagt Dhr. Mathieu Segers nu de titel Ere-voorzitter.

Voorzitter

Theo Peeters